Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla zastosowania kompleksów rutenu w reakcji metatezy olefin
Cel projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla zastosowania kompleksów rutenu w reakcji metatezy olefin.
Planowane efekty: Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w ramach procedury PCT.
Wartość projektu: 401 926.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 170 350.00 PLNProjekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych katalizatorów rutenowych zawierających cykliczne (alkillo)(amino)karbeny"
Cel projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych, wysoce efektywnych katalizatorów rutenowych do metatezy olefin
Planowane efekty: Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w ramach procedury PCT
Wartość projektu: 586 585,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 248 500,00 PLNTytuł projektu: Rozwój, optymalizacja syntezy i uruchomienie produkcji nowej generacji rutenowych katalizatorów metatezy olefin.
Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie nowej generacji rutenowych katalizatorów metatezy olefin o zwiększonej efektywności i selektywności w wymagających reakcjach metatezy z zamknięciem pierścienia (RCM) i metatezy krzyżowej (CM).
Wartość projektu: 3 132 827.20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 424 708.08 PLNKontakt:

• Europa
Joanna Drygajło
Menedżer ds. sprzedaży i obsługi klienta
joanna.drygajlo@apeiron-synthesis.com
Tel.: (+48) 71-798-5621

• Ameryka Północna
dr Grazyna Szymanska
Global Business Development
grazyna.szymanska@apeiron-synthesis.com
Tel. kom.: (+1) 781-608-5859

Nasze projekty badawcze są wspierane finansowo przez