Tytuł projektu: Nowa klasa rutenowych katalizatorów metatezy olefin do zastosowań wielkotonażowych - optymalizacja i produkcja w skali ćwierćtechnicznej
Cel projektu: Celem projektu jest optymalizacja metod syntezy nowej klasy rutenowych katalizatorów metatezy olefin oraz opracowanie procesu ich produkcji w skali ćwierćtechnicznej.
Planowane efekty: Opracowanie kompletnego procesu syntezy rutenowych katalizatorów do zastosowań w reakcji metatezy olefin pozwalającej na rozpoczęcie produkcji przemysłowej wybranych produktów.
Wartość projektu: 7 596 674.99 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 901 941.67 PLNTytuł projektu: Nowe zdefiniowane katalizatory rutenowe do metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia.
Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie układów katalitycznych dedykowanych metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia.
Planowane efekty: Rozbudowa oferty produktowej Beneficjenta o ulepszone zdefiniowane rutenowe katalizatory i kompleks aktywujący do metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia.
Wartość projektu: 5 968 675.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 577 305.00 PLNNTytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla zastosowania kompleksów rutenu w reakcji metatezy olefin
Cel projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla zastosowania kompleksów rutenu w reakcji metatezy olefin.
Planowane efekty: Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w ramach procedury PCT.
Wartość projektu: 401 926.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 170 350.00 PLNProjekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych katalizatorów rutenowych zawierających cykliczne (alkillo)(amino)karbeny"
Cel projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych, wysoce efektywnych katalizatorów rutenowych do metatezy olefin
Planowane efekty: Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w ramach procedury PCT
Wartość projektu: 586 585,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 248 500,00 PLNTytuł projektu: Rozwój, optymalizacja syntezy i uruchomienie produkcji nowej generacji rutenowych katalizatorów metatezy olefin.
Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie nowej generacji rutenowych katalizatorów metatezy olefin o zwiększonej efektywności i selektywności w wymagających reakcjach metatezy z zamknięciem pierścienia (RCM) i metatezy krzyżowej (CM).
Wartość projektu: 3 132 827.20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 424 708.08 PLNKontakt:

• Europa
Joanna Drygajło
Menedżer ds. sprzedaży i obsługi klienta
joanna.drygajlo@apeiron-synthesis.com
Tel.: (+48) 71-798-5621

• Ameryka Północna
dr Grazyna Szymanska
Global Business Development
grazyna.szymanska@apeiron-synthesis.com
Tel. kom.: (+1) 781-608-5859

Nasze projekty badawcze są wspierane finansowo przez