Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli

Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli

Oferty należy składać do końca dnia 20.07.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

Oferty należy składać do 16.07.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli

Oferty należy składać do 12.07.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Dostawa odczynników chemicznych / Delivery of chemical reagents

Dostawa odczynników chemicznych / Delivery of chemical reagents

Oferty należy składać do 10.07.2018 / The offer must be delivered by the end of the 10.07.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK | Download PDF file and see all detailsLINK

 

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości / Offer Question for value estimation

Dostawa odczynników chemicznych / Delivery of chemical reagents

Oferty należy składać do 22.06.2018 / The offer must be delivered by the end of the 22.06.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK | Download PDF file and see all detailsLINK

 

 

Dostawa odczynników chemicznych / Delivery of chemical reagents

Dostawa odczynników chemicznych / Delivery of chemical reagents

Oferty należy składać do 19.06.2018 / The offer must be delivered by the end of the 19.06.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK | Download PDF file and see all detailsLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK | Information about chosen suppliersLINK 

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego sprzętu technicznego

Oferty należy składać do 14.06.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oferty należy składać do 04.06.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości / Offer Question for value estimation

Dostawa odczynników chemicznych / Delivery of chemical reagents

Oferty należy składać do 29.05.2018 / The offer must be delivered by the end of the 29.05.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK | Download PDF file and see all detailsLINK

 

 

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oferty należy składać do 23.05.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 06.04.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę gazów wraz z dzierżawą butli

Oferty należy składać do 04.04.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oferty należy składać do 29.03.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Analizy

Analiza HR-MS. Rentgenowska analiza strukturalna. Analiza NMR. Analiza wytrzymałości polidicyklopentadienu. Pomiar temperatury przejścia szklistego metodą DSC

Oferty należy składać do 23.03.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oferty należy składać do 16.03.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 15.03.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Analiza wytrzymałości polidicyklopentadienu oraz pomiar temperatury mięknienia metodą DSC

Oferty należy składać do 09.03.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 02.03.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 01.03.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli

Oferty należy składać do 28.02.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 26.02.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Analizy

Analiza elementarna. Analiza HR-MS. Rentgenowska analiza strukturalna. Oznaczanie wagowo i liczbowo średnich mas cząsteczkowych polimerów z wykorzystaniem GPC. Analiza NMR.

Oferty należy składać do 15.02.2018.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Analiza elementarna. Analiza HR-MS. Rentgenowska analiza strukturalna. Oznaczanie wagowo i liczbowo średnich mas cząsteczkowych polimerów z wykorzystaniem GPC. Analiza NMR.

Oferty należy składać do 02.02.2018.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe na usługę badawczą

Badanie kinetyki reakcji inicjacji kompleksów rutenu z eterem butylowo-winylowym oraz zależności k obs  od stężenia olefiny

Oferty należy składać do 12.12.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na usługę badawczą:

Badanie kinetyki reakcji inicjacji kompleksów rutenu z eterem butylowo-etylowym oraz zależności k obs  od stężenia olefiny

Oferty należy składać do 04.12.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 28.11.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Oferty należy składać do 17.11.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Agnieszka Roszyk, 10.11.2017

Usługa Rzeczników Patentowych

Zapytanie ofertowe na usługi rzeczników patentowych.

Oferty należy składać do 27.10.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za przedstawione oferty. Informujemy, iż w trakcie postępowania  o numerze ZO/POIR/20171020 wybrano ofertę przedstawioną przez oferenta:

WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Śnieżko i Partnerzy,

ul. Rudolfa Weigla 12

53-114 Wrocław

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 26.10.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 16.10.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Dostawa odczynników chemicznych / Delivery of chemical reagents

Dostawa odczynników chemicznych / Delivery of chemical reagents

Oferty należy składać do 09.10.2017. / The offer must be delivered by the end of the 09.10.2017

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK | Download PDF file and see all detailsLINK

Informacje o wyborze dostawcy LINK | Information about chosen supplierLINK

 

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 12.09.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 24.08.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 Informacje o wyborze dostawcyLINK

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Oferty należy składać do 23.08.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Agnieszka Roszyk, 16.08.2017

Zapytanie ofertowe na zakup odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na zakup odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 18.07.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Agnieszka Roszyk, 11.07.2017

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 28.06.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Wyznaczenie stałej szybkości inicjacji katalizatora metatezy w 25oC przy pomocy techniki 1H NMR

Wyznaczenie stałej szybkości inicjacji katalizatora metatezy w 25oC przy pomocy techniki 1H NMR

Oferty należy składać do 19.06.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Wyznaczenie stałej szybkości inicjacji katalizatora metatezy w 25oC przy pomocy techniki 1H NMR

Oferty należy składać do 05.06.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Dostawa rękawic nitrylowych

Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic nitrylowych

Oferty należy składać do 26.05.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Dostawa odczynników i rozpuszczalników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i rozpuszczalników chemicznych.

Oferty należy składać do 24.05.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 05.05.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych i etylenu

Oferty należy składać do 04.04.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe na rozpuszczalniki

Oferty należy składać do 31.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe na długopisy z logo firmy

Zapytanie ofertowe na długopisy z logo firmy.

Oferty należy składać do 29.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych i etylenu.

Oferty należy składać do 23.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe na zbiornik Dewara i strzykawki mikrolitrowe

Zapytanie ofertowe na zbiornik Dewara i strzykawki mikrolitrowe.

Oferty należy składać do 22.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 14.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe na rękawice laboratoryjne

Zapytanie ofertowe na rękawice laboratoryjne.

Oferty należy składać do 08.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe na laboratoryjny kosz grzejny

Zapytanie ofertowe na laboratoryjny kosz grzejny.

Oferty należy składać do 08.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 06.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Kontakt:

• Europa
Joanna Drygajło
Menedżer ds. sprzedaży i obsługi klienta
joanna.drygajlo@apeiron-synthesis.com
Tel.: (+48) 71-798-5621

• Ameryka Północna
dr Grazyna Szymanska
Global Business Development
grazyna.szymanska@apeiron-synthesis.com
Tel. kom.: (+1) 781-608-5859

Nasze projekty badawcze są wspierane finansowo przez