Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 02.03.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 01.03.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli

Oferty należy składać do 28.02.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 26.02.2018

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Analizy

Analiza elementarna. Analiza HR-MS. Rentgenowska analiza strukturalna. Oznaczanie wagowo i liczbowo średnich mas cząsteczkowych polimerów z wykorzystaniem GPC. Analiza NMR.

Oferty należy składać do 15.02.2018.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Analiza elementarna. Analiza HR-MS. Rentgenowska analiza strukturalna. Oznaczanie wagowo i liczbowo średnich mas cząsteczkowych polimerów z wykorzystaniem GPC. Analiza NMR.

Oferty należy składać do 02.02.2018.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe na usługę badawczą

Badanie kinetyki reakcji inicjacji kompleksów rutenu z eterem butylowo-winylowym oraz zależności k obs  od stężenia olefiny

Oferty należy składać do 12.12.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na usługę badawczą:

Badanie kinetyki reakcji inicjacji kompleksów rutenu z eterem butylowo-etylowym oraz zależności k obs  od stężenia olefiny

Oferty należy składać do 04.12.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 28.11.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Oferty należy składać do 17.11.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Agnieszka Roszyk, 10.11.2017

Usługa Rzeczników Patentowych

Zapytanie ofertowe na usługi rzeczników patentowych.

Oferty należy składać do 27.10.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za przedstawione oferty. Informujemy, iż w trakcie postępowania  o numerze ZO/POIR/20171020 wybrano ofertę przedstawioną przez oferenta:

WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Śnieżko i Partnerzy,

ul. Rudolfa Weigla 12

53-114 Wrocław

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 26.10.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 16.10.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Dostawa odczynników chemicznych / Delivery of chemical reagents

Dostawa odczynników chemicznych / Delivery of chemical reagents

Oferty należy składać do 09.10.2017. / The offer must be delivered by the end of the 09.10.2017

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK | Download PDF file and see all detailsLINK

Informacje o wyborze dostawcy LINK | Information about chosen supplierLINK

 

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 12.09.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 24.08.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 Informacje o wyborze dostawcyLINK

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Oferty należy składać do 23.08.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Agnieszka Roszyk, 16.08.2017

Zapytanie ofertowe na zakup odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na zakup odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 18.07.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Agnieszka Roszyk, 11.07.2017

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 28.06.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Wyznaczenie stałej szybkości inicjacji katalizatora metatezy w 25oC przy pomocy techniki 1H NMR

Wyznaczenie stałej szybkości inicjacji katalizatora metatezy w 25oC przy pomocy techniki 1H NMR

Oferty należy składać do 19.06.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Wyznaczenie stałej szybkości inicjacji katalizatora metatezy w 25oC przy pomocy techniki 1H NMR

Oferty należy składać do 05.06.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Dostawa rękawic nitrylowych

Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic nitrylowych

Oferty należy składać do 26.05.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Dostawa odczynników i rozpuszczalników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i rozpuszczalników chemicznych.

Oferty należy składać do 24.05.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Dostawa odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 05.05.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych i etylenu

Oferty należy składać do 04.04.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe na rozpuszczalniki

Oferty należy składać do 31.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe na długopisy z logo firmy

Zapytanie ofertowe na długopisy z logo firmy.

Oferty należy składać do 29.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych i etylenu.

Oferty należy składać do 23.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe na zbiornik Dewara i strzykawki mikrolitrowe

Zapytanie ofertowe na zbiornik Dewara i strzykawki mikrolitrowe.

Oferty należy składać do 22.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 14.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Informacje o wyborze dostawcyLINK

Zapytanie ofertowe na rękawice laboratoryjne

Zapytanie ofertowe na rękawice laboratoryjne.

Oferty należy składać do 08.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe na laboratoryjny kosz grzejny

Zapytanie ofertowe na laboratoryjny kosz grzejny.

Oferty należy składać do 08.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na dostawę odczynników chemicznych.

Oferty należy składać do 06.03.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Analizy

Analiza elementarna. Analiza HR-MS. Rentgenowska analiza strukturalna. Oznaczanie wagowo i liczbowo średnich mas cząsteczkowych polimerów z wykorzystaniem GPC.

Oferty należy składać do końca dnia 05.03.2017r

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

  Informacja o wybranym wykonawcyLINK

 

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Zapytanie ofertowe na laboratoryjny kosz grzejny.

Oferty należy składać do 28.02.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe w celu wstępnego oszacowania wartości

Oferty należy składać do 22.02.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Reduktor butlowy

Zapytanie ofertowe na reduktor butlowy.
Oferty należy składać do 20.02.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Odczynniki chemiczne

Zapytanie ofertowe na odczynniki chemiczne.

Oferty należy składać do 09.02.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Artykuły BHP

Zapytanie ofertowe na artykuły BHP.
Oferty należy składać do 03.02.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie ofertowe na dostawę szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego
Oferty należy składać do 06.02.2017.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Szanowni Państwo,

Dziękuję za przedstawione oferty. Informujmy, iż w trakcie postępowania "Zapytanie ofertowe POIR/20170126" wybrano oferty przedstawione w plikuLINK

Wyposażenie laboratoryjne

Zapytanie ofertowe na wyposażenie laboratoryjne.
Oferty należy składać do 13.12.2016.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę gazów wraz z dzierżawą butli.
Oferty należy składać do 07.12.2016.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Szanowni Państwo,

Dziękuję za przedstawione oferty. Informujmy, iż w trakcie postępowania "Zapytanie ofertowe POIR/20161130" wybrano oferty przedstawione przez następujące firmy:

1. Ciekły Azot    "GOMI" Mirosław Opiela
2. Argon 99,999% (5.0) Air Complex Sp. z o.o
3. Spr. Powietrze 99,999% (5.0) Air Products Sp. z o.o.
4. Hel 99,9999% (6.0) Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Rozpuszczalniki

Zapytanie ofertowe na rozpuszczalniki.

Oferty należy składać do 24.11.2016.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze / Request for advisory services

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze / Request for advisory services
Oferty należy składać do 17.11.2016. / The offer must be delivered by the end of the 17.11.2016.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Download file and see all detailsLINK

 

  Szanowni Państwo,
Dziękuję za przedstawione oferty. Informujemy, iż w trakcie postępowania  o numerze ZO/KO/20161110 wybrano ofertę przedstawioną przez oferenta:
Chika Yoshinaga

Dear Sir or Madam
Thank you for the submitted bids. Please note that during the proceedings  ZO/KO/20161110 won offer submitted by the bidder:
Chika Yoshinaga

Laboratoryjne materiały eksploatacyjne

Zapytanie ofertowe na laboratoryjne materiały eksploatacyjne.
Oferty należy składać do 10.11.2016.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Odczynniki chemiczne i wyposażenie laboratoryjne

Zapytanie ofertowe na odczynniki chemiczne i wyposażenie laboratoryjne.
Oferty należy składać do 24.10.2016.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Analizy NMR

Zapytanie ofertowe na analizy NMR.

Oferty należy składać do 18.10.2016.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

 

Szanowni Państwo,

Dziękuję za przedstawione oferty. Informujmy, iż w trakcie postępowania "Zapytanie ofertowe POIR_20161011_2"wybrano ofertę przedstawioną przez firmę:

DK Analityka Paweł Dąbrowski
ul. Magnoliowa 18/3
51-361 Wilczyce.

Rozpuszczalniki

Zapytanie ofertowe na rozpuszczalniki.

Oferty należy składać do 18.10.2016.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Artykuły BHP i wyposażenie laboratoryjne

Zapytanie ofertowe na artykuły BHP i wyposażenie laboratoryjne.
Oferty należy składać do 19.09.2016.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Filtry do demineralizatora

Zapytanie ofertowe na filtry do demineralizatora.

Oferty należy składać do 14.09.2016.

Pobierz plik PDF i zobacz szczegóły i warunki przetarguLINK

Kontakt:

• Europa
Joanna Drygajło
Menedżer ds. sprzedaży i obsługi klienta
joanna.drygajlo@apeiron-synthesis.com
Tel.: (+48) 71-798-5621

• Ameryka Północna
dr Grazyna Szymanska
Global Business Development
grazyna.szymanska@apeiron-synthesis.com
Tel. kom.: (+1) 781-608-5859

Nasze projekty badawcze są wspierane finansowo przez