Aktualności

Powrót
20/11/2018

Apeiron będzie obecny na pierwszej edycji Stable Carbene Symposium, które odbędzie się 30 listopada 2018 w Tuluzie

 

Miło nam ogłosić, że Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Krzyszof Skowerski będzie reprezentował Apeiron z wykładem podczas Stable Carbene Symposium, które odbędzie się na Uniwersytecie Paul Sabatier (Auditorium Marthe Condat) we francuskiej Tuluzie 30 listopada 2018 roku. Wydarzenie to jest orgaznizowane z okazji 30. rocznicy odkrycia stabilnych karbenów.

Trwałe karbeny, długo uważane za ciekawostkę chemiczną z uwagi na fakt, iż przeciwstawiają się regule oktetu, stały się powszechnie wykorzystywanymi grupami funkcyjnymi. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości i szeroki zakres możliwych zastosowań w katalizie homogenicznej, zarówno jako organokatalizatory, jak i ligandy dla metali przejściowych są uważane za jedno z najcenniejszych narzędzi w chemii organicznej, nieorganicznej i metaloorganicznej. Coraz częściej znajdują również zastosowanie w chemii medycznej i materiałoznawstwie.

Głównym celem zbliżającego się sympozjum jest możliwość stworzenia płaszczyzny do zgromadzenia chemików pracujących nad zastosowaniem i zainteresowanych stabilnymi karbenami, promowanie wymiany informacji dotyczących najnowszych strategii rozwoju w tym zakresie chemii oraz dyskusji dotyczących wyników ostatnich badań.

Program sympozjum będzie obejmował dziewięć wykładów prowadzonych przez wybitnych zaproszonych naukowców. Jesteśmy dumni, że Krzysztof Skowerski będzie mógł reprezentować Apeiron wśród ekspertów tego obszaru chemii.