Projekty Unijne

Umowa nr: POIR.01.01.01-00-0383/20-00

Tytuł projektu:
Opracowanie efektywnych metod produkcji nowego rutenowego katalizatora do metatezy olejów roślinnych i ich pochodnych
Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie procesu wytwarzania rutenowego katalizatora metatezy olefin, należącego do nowej klasy związków opracowanej przez Beneficjenta.
Planowane efekty:
Opracowanie kompletnego procesu syntezy rutenowego katalizatora do zastosowań w reakcji metatezy olefin pozwalającej na rozpoczęcie produkcji w ilościach przemysłowych.
Całkowity budżet:
8 446 969.70 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 6 092 903.57 PLN
POIR
Barwy RP
UE EFRR
NCBR

Umowa nr: POIR.03.03.03-02-0226/20-00

Tytuł projektu:
Promocja marki własnej Apeiron Synthesis i jej produktów na rynkach zagranicznych
Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności firmy oraz jej produktów na rynkach międzynarodowych, by w konsekwencji stać się marką globalną.
Planowane efekty:
Wzrost rozpoznawalności firmy jako rzetelnego partnera biznesowego, nawiązanie bezpośredniej relacji z potencjalnymi kontrahentami. Rozszerzenie działalności eksportowej Wnioskodawcy na na 3 rynkach perspektywicznych oraz wzrost wartości przychodów pochodzących z eksportu oraz wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem.
Całkowity budżet:
539 950.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 404 962.25 PLN
POIR
Barwy RP
UE EFRR
PARP

Umowa nr: POIR.02.03.04-02-0005/19-00

Tytuł projektu:
Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla zastosowania N-chelatujących kompleksów rutenu w reakcji metatezy
Planowane efekty:
Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w ramach procedury PCT
Całkowity budżet:
288 718.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 124 050.00 PLN
POIR
Barwy RP
UE EFRR
PARP

Umowa nr: POIR.02.03.04-02-0004/18-00

Tytuł projektu:
Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla nowych kompleksów rutenu oraz ich zastosowania w reakcji metatezy olefin
Planowane efekty:
Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w ramach procedury PCT.
Całkowity budżet:
373 938.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 159 300.00 PLN
POIR
Barwy RP
UE EFRR
PARP