Katalizatory

Powrót

nitro-StickyCat Cl

nitro-StickyCat Cl

Nazwa chemiczna:

(1,3-dimesityl-4-((trimethylammonio)methyl)imidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxy-5-nitrobenzylidene)ruthenium(II) chloride

Numer produktu: AS2041

Numer CAS: 1415661-45-8

Numer patentu: PCT/EP2013/053967

Zapytaj o dostępność

Dystrybutorzy

Opis

Katalizator rozpuszczalny w wodzie, natomiast nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych. Zastosowanie katalizatora zbliżone do zastosowania kompleksów takich jak nitro-Grela czy katalizator Grubbsa drugiej generacji. Pozwala na proste i bardzo skuteczne usuwanie pozostałości rutenu, szczególnie w połączeniu ze zmiataczem metalu SnatchCat. Możliwe jest osadzenie na różnych nośnikach stałych, takich jak SiO₂, Al₂O₃ czy węgiel aktywny.

Właściwości chemiczne

Wzór chemiczny:

C35H47Cl3N4O3Ru

Masa cząsteczkowa:

779.20 g/mol

Stan fizyczny:

proszek

Barwa:

zielony

Informacje o użytkowaniu

Wysoka stabilność pozwala na używanie katalizatora na powietrzu.

Informacje o przechowywaniu

Przechowywanie długoterminowe (>1 tydzień):

Przechowuj w atmosferze gazu obojętnego w chłodnym miejscu (zalecana temp. 2 - 8 °C).

Przechowywanie krótkoterminowe (<1 tydzień):

Przechowuj w atmosferze gazu obojętnego w temperaturze otoczenia.

Referencje

  • T. K. Olszewski, M. Bieniek, K. Skowerski “Ruthenium-Based Complexes Bearing Quarternary Ammonium Tags as Versatile Catalysts for Olefin Metathesis: From the Discovery to Practical Applications” Org. Process Res. Dev., 24, 2, 125-145, (2020).
  • G. Szczepaniak, A. Ruszczyńska, K. Kosiński, E. Bulska, K. Grela “Highly efficient and time economical purification of olefin metathesis products from metal residues using an isocyanide scavenger” Green Chem., 20, 1280-1289, (2018).

  • K. Skowerski, C. Wierzbicka, G. Szczepaniak, Ł. Gułajski, M. Bieniek, K. Grela  “Easily removable olefin metathesis catalysts” Green Chem., 14, 3264-3268, (2012).

Pytania odnośnie produktu?

Europa
Agnieszka Roszyk
Sprzedaż i wsparcie techniczne
agniel.szka.roszyk@apeiron-synthesis.com
Tel.: (+48) 71 798 56 23

Ameryka Północna
dr Grażyna Szymańska
Global Business Development
grazyna.szyzpvqemanska@apeiron-synthesis.com
Tel.: (+1) 781 608 5859