Katalizatory

Powrót

StickyCat Cl

StickyCat Cl

Nazwa chemiczna:

(1,3-dimesityl-4-((trimethylammonio)methyl)imidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) chloride

Numer produktu: AS2040

Numer CAS: 1452227-72-3

Numer patentu: PCT/EP2013/053967

Zapytaj o dostępność

Dystrybutorzy

Opis

Katalizator rozpuszczalny w wodzie, natomiast nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych. Zastosowanie katalizatora zbliżone do zastosowania kompleksów takich jak nitro-Grela czy katalizator Grubbsa drugiej generacji. Pozwala na proste i bardzo skuteczne usuwanie pozostałości rutenu, szczególnie w połączeniu ze zmiataczem metalu SnatchCat. Możliwe jest osadzenie na różnych nośnikach stałych, takich jak SiO₂, Al₂O₃ czy węgiel aktywny.

Właściwości chemiczne

Wzór chemiczny:

C35H48Cl3N3ORu

Masa cząsteczkowa:

734.20 g/mol

Stan fizyczny:

proszek

Barwa:

zielony

Informacje o użytkowaniu

Wysoka stabilność pozwala na używanie katalizatora na powietrzu.

Informacje o przechowywaniu

Przechowywanie długoterminowe (>1 tydzień):

Przechowuj w atmosferze gazu obojętnego w chłodnym miejscu (zalecana temp. 2 - 8 °C).

Przechowywanie krótkoterminowe (<1 tydzień):

Przechowuj w atmosferze gazu obojętnego w temperaturze otoczenia.

Referencje

  • T. K. Olszewski, M. Bieniek, K. Skowerski “Ruthenium-Based Complexes Bearing Quarternary Ammonium Tags as Versatile Catalysts for Olefin Metathesis: From the Discovery to Practical Applications” Org. Process Res. Dev., 24, 2, 125-145, (2020).
  • M. Patrzałek, J. Piątkowski, A. Kajetanowicz, K. Grela “Anion Metathesis in Facile Preparation of Olefin Metathesis Catalysts Bearing a Quaternary Ammonium Chloride Tag” Synlett, 30, 17, 1981-1987, (2019).

  • G. Szczepaniak, A. Ruszczyńska, K. Kosiński, E. Bulska, K. Grela “Highly efficient and time economical purification of olefin metathesis products from metal residues using an isocyanide scavenger” Green Chem., 20, 1280-1289, (2018).

  • K. Skowerski, J. Białecki, S. J. Czarnocki, K. Żukowska, K. Grela “Effective immobilisation of a metathesis catalyst bearing an ammonium-tagged NHC ligand on various solid supports” Beilstein J. Org. Chem., 12, 5-15, (2016).

  • G. Szczepaniak, K. Kosiński, K. Grela “Towards “cleaner” olefin metathesis: tailoring the NHC ligand of second generation ruthenium catalysts to afford auxiliary traits” Green Chem., 16, 4474-4492, (2014).

  • K. Skowerski, C. Wierzbicka, G. Szczepaniak, Ł. Gułajski, M. Bieniek, K. Grela  “Easily removable olefin metathesis catalysts” Green Chem., 14, 3264-3268, (2012).

Pytania odnośnie produktu?

Europa
Agnieszka Roszyk
Sprzedaż i wsparcie techniczne
agniesgb3uzka.roszyk@apeiron-synthesis.com
Tel.: (+48) 71 798 56 23

Ameryka Północna
dr Grażyna Szymańska
Global Business Development
grazyna.sbqje.rvzymanska@apeiron-synthesis.com
Tel.: (+1) 781 608 5859