Aktualności

Powrót
08/12/2020

Nowy artykuł o zastosowaniu naszych katalizatorów w krzyżowej metatezie z akrylanami opublikowany w ChemCatChem

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją przedstawiającą nieoczekiwany wpływ rodzaju karbenu na wydajność i selektywność metatezy krzyżowej (CM) z akrylanami. W badaniu porównano dwie grupy katalizatorów w celu znalezienia najbardziej wydajnego i selektywnego katalizatora, optymalnych warunków reakcji CM z akrylanem metylu oraz zidentyfikowania kluczowych czynników determinujących wydajność katalizatora. Wyniki pokazały, że klasyczne, rutenowe katalizatory benzylidenowe ligowane NHC (N-heterocykliczne karbeny) są znacznie bardziej selektywne, a zatem skuteczne w badanej transformacji niż nowatorskie katalizatory zawierające podstawnik CAAC (cykliczne alkilaminokarbeny).

Badanie to ukazało kolejne zalety naszego sztandarowego katalizatora nitro-Grela, który okazał się być najlepszym katalizatorem opisanym do tej pory dla tej transformacji i został wykorzystany do wydajnej produkcji metoksycynamonianu oktylu, stosowanego jako składnik aktywny w preparatach przeciwsłonecznych.

Szczegółowe wyniki są dostępne do wglądu w pełnej wersji artykułu o otwartym dostępie tutaj.