Odpowiadamy na potrzeby zmieniającego się świata

Globalny trend do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga rozwoju zrównoważonych procesów produkcyjnych, pozwalających w opłacalny sposób wytwarzać różnorodne związki chemiczne. Aby sprostać temu zadaniu niezbędny jest rozwój nowych metod katalitycznych, które mogą być zastosowane w procesach przemysłowych.  

Chęć ciągłego rozwoju oraz analiza potrzeb klientów pozwoliły na opracowanie bogatego portfolio katalizatorów metatezy olefin, które są w stanie sprostać wyzwaniom napotykanym przy syntezie wielkotonażowej.

Bliska współpraca z partnerami z różnych sektorów doprowadziła do opracowania nowych procesów z wykorzystaniem naszych katalizatorów. Pozwoliło to na uzyskanie innowacyjnych związków chemicznych, w tym z surowców odnawialnych, a także poprawę ekonomii procesów, pokazując tym samym realny wpływ naszej technologii na otaczający nas świat. 

Metatezą olefin zajmujemy się kompleksowo. Poczynając od wyboru najlepszego katalizatora do danego procesu, poprzez optymalizację technologii i jej transfer do klienta, aż po dostarczanie katalizatorów do procesów przemysłowych.

Nasza pasja

Dostarczamy naszym klientom rozwiązania technologiczne, pozwalające na rozwój innowacyjnych procesów i produktów, które tworzą nowe możliwości rynkowe oraz pozytywnie wpływają na otaczający nas świat.

Nasza nisza

Metateza olefin do zastosowań przemysłowych.

Nasze zasady

  • Dążenie do doskonałości

    Stale udoskonalamy nasze katalizatory by pomóc firmom ulepszyć istniejące procesy produkcyjne oraz umożliwić syntezę nowych związków chemicznych.

  • Współpraca przede wszystkim

    Blisko współpracujemy z klientami by w pełni zrozumieć ich potrzeby i wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania.

  • Partnerstwo

    Uważamy, że elastyczne i skoncentrowane na kliencie podejście jest kluczowe w budowaniu długotrwałych relacji.

Za największy sukces uważamy sytuację, gdy nasze działania pomagają klientom uprościć procesy produkcyjne, przekształcić je w bardziej przyjazne dla środowiska, a także zmniejszyć ich koszty.