Projekty Unijne

Umowa nr: POIR.01.01.01-00-0795/17-00

Tytuł projektu:
Nowa klasa rutenowych katalizatorów metatezy olefin do zastosowań wielkotonażowych – optymalizacja i produkcja w skali ćwierćtechnicznej
Cel projektu:
Celem projektu jest optymalizacja metod syntezy nowej klasy rutenowych katalizatorów metatezy olefin oraz opracowanie procesu ich produkcji w skali ćwierćtechnicznej.
Planowane efekty:
Opracowanie kompletnego procesu syntezy rutenowych katalizatorów do zastosowań w reakcji metatezy olefin pozwalającej na rozpoczęcie produkcji przemysłowej wybranych produktów.
Całkowity budżet:
7 596 674.99 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 901 941.67 PLN
POIR
Barwy RP
UE EFRR
NCBR

Umowa nr: POIR.01.01.01-00-0888/17-00

Tytuł projektu:
Nowe zdefiniowane katalizatory rutenowe do metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia
Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie układów katalitycznych dedykowanych metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia.
Planowane efekty:
Rozbudowa oferty produktowej Beneficjenta o ulepszone zdefiniowane rutenowe katalizatory i kompleks aktywujący do metatetycznej polimeryzacji z otwarciem pierścienia.
Całkowity budżet:
5 968 675.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 577 305.00 PLN
POIR
Barwy RP
UE EFRR
NCBR

Umowa nr: POIR.02.03.04-02-0005/17-00

Tytuł projektu:
Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla zastosowania kompleksów rutenu w reakcji metatezy olefin
Cel projektu:
Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla zastosowania kompleksów rutenu w reakcji metatezy olefin
Planowane efekty:
Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w ramach procedury PCT.
Całkowity budżet:
401 926.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 170 350.00 PLN
POIR
Barwy RP
UE EFRR
PARP

Umowa nr: POIR.02.03.04-02-0006/16-00

Tytuł projektu:
Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych katalizatorów rutenowych zawierających cykliczne (alkillo)(amino)karbeny
Planowane efekty:
Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia w ramach procedury PCT
Całkowity budżet:
586 585,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 248 500,00 PLN
POIR
Barwy RP
UE EFRR
PARP