Projekty Unijne

Umowa nr: POIR.01.01.01.-00-1186/15-00

Tytuł projektu:
Rozwój, optymalizacja syntezy i uruchomienie produkcji nowej generacji rutenowych katalizatorów metatezy olefin
Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie nowej generacji rutenowych katalizatorów metatezy olefin o zwiększonej efektywności i selektywności w wymagających reakcjach metatezy z zamknięciem pierścienia (RCM) i metatezy krzyżowej (CM).
Całkowity budżet:
3 132 827.20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 424 708.08 PLN
POIR
Barwy RP
UE EFRR
NCBR