Przetargi

Dostawa odczynników chemicznych

Piotr Rojek, 21 stycznia 2021

Termin składania ofert: 28 stycznia 2021

Dostawa odczynników chemicznych

Piotr Rojek, 30 września 2020

Termin składania ofert: 8 października 2020

Laboratoryjne usługi badawcze

Małgorzata Dubikowska, 3 czerwca 2020

Termin składania ofert: 12 czerwca 2020

Dostawa odczynników chemicznych

Piotr Rojek, 6 maja 2020

Termin składania ofert: 13 maja 2020

Laboratoryjne usługi badawcze – Pomiar NMR

Małgorzata Dubikowska, 29 kwietnia 2020

Termin składania ofert: 7 maja 2020

Laboratoryjne usług badawcze

Małgorzata Dubikowska, 9 kwietnia 2020

UWAGA! Zmiana treści ogłoszenia z dnia 20.04.2020 r.

Zmianie uległy zapisy w niniejszym ogłoszeniu dotyczące:

  1. Termin składania ofert: termin składania ofert upływa dnia 28.04.2020 r.
  2. Harmonogram realizacji zamówienia: okres realizacji zamówienia do 30.06.2023 r, oczekiwany termin ważności oferty do 30.06.2023 r.

 

UWAGA!

W związku z faktem iż w jednej ze zwycięskich ofert została przedstawiona błędna cena, wyniki postępowania uległy zmianie. Zmiana dotyczy przedmiotu zamówienia nr 2, tj. „Analiza 1HNMR, 13C NMR, 31P NMR pomiar zmiennotemperaturowy”. Zaktualizowana lista wybranych w drodze postępowania Wykonawców znajduje się poniżej.