Aktualności

Powrót
05/10/2020

Rosnący potencjał reakcji metatezy olefin w przepływie z wykorzystaniem katalizatorów Apeiron Synthesis

Nasze katalizatory zostały zastosowane do reakcji metatezy z zamknięciem pierścienia (RCM) w innowacyjnej, skalowalnej procedurze wykorzystującej perwaporację membranową. W publikacji zatytułowanej „A Scalable Membrane Pervaporation Approach for Continuous Flow Metathesis Olefin Metathesis” autorzy zaproponowali selektywne usuwanie produktu ubocznego – etylenu z procesu metatezy przy użyciu membranowego reaktora przepływowego.

Opracowana przez autorów technologia rozwiązuje dwa problemy pojawiające się często podczas reakcji RCM, mające znaczący wpływ na jej wydajność – rozkład katalizatora na skutek braku stałego usuwania etylenu z medium reakcyjnego oraz słabą powtarzalność wyników w środowisku produkcyjnym spowodowaną zawodną skalowalnością procesu.

Zastosowanie opisanego reaktora membranowego do prowadzenia RCM, pozwoliło na uzyskanie znacznie wyższej wydajności reakcji, niż w przypadku zastosowania w tym celu reaktora rurowego. Przy zastosowaniu technologii membranowej z powodzeniem udało się zsyntezować zarówno małe, średnie jak i duże pierścienie poprzez RCM. Testowane przez Breen i współpracowników katalizatory produkowane przez Apeiron: nitro-Grela (AS2032), nitro-Grela-I2 (AS2052) oraz UltraNitroCat (AS2091) wykazały doskonałe wyniki, szczególnie pod względem selektywności, wydajności i obciążenia katalizatora.

Prace te wykonali eksperci w dziedzinie reakcji w przepływie ciągłym: SnapDragon Chemistry, grupa prof. Jamison’a z MIT i Compact Membrane Systems. Dziękujemy za tę znakomitą pracę.

Szczegółowe informacje do odnalezienia pod adresem: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.oprd.0c00061#