Privacy Overview

This website uses cookies, which enables the use of cookies. The cookies that are categorized as necessary are used based on the basic functionality of the functionality. We also use cookies that are used to analyze and understand how you use this website. These cookies can only be used in your application using this tool. You also have the option to allow these cookies. However, opting out of some of these cookies may be available for your browsing experience.

22/03/2024

Our catalyst HeatMet in research in Sandia National Lab

We recently came across a new publication: a team of researchers from Sandia National Lab., Albuquerque (USA) decided to develop a new polymer coating for the mitigation of surface flashover in gas switch housings which reduces flashover occurrences in Sandia’s Z machine is the world’s most powerful and efficient laboratory radiation source. It uses high magnetic fields associated with high electrical currents to produce high temperatures, high pressures, and powerful X-rays for research in high energy density physics.

The scientists investigated how polydicyclopentadiene (pDCPD) would perform in this application. 

pDCPD is a thermosetting resin widely used in various fields related to modern materials due to its properties. pDCPD is produced through ring-opening metathesis polymerization (ROMP), and for this purpose, the researchers utilized the HeatMet catalyst, developed by Apeiron Synthesis, with the reaction initiated by UV radiation. 

The material coated with pDCPD was compared with Reoxilite (used as an insulator in the water-insulator-vacuum section) and PMMA, currently used as an insulator in most gas switch housings. The materials were compared in terms of surface roughness, the extent of cure, and the extent of oxidation. Electrical characterization was also conducted. (link in first comment) 

Ta wszechstronna żywica może być dostosowana do różnych potrzeb w zależności od specyfiki danego projektu. Apeiron w swoim portfolio posiada katalizatory utajone dedykowane do reakcji polimeryzacji metatezy z otwarciem pierścienia (ROMP). Należą do nich PolCat aktywowany kwasem, UltraLatMet aktywowany kompleksami metali oraz HeatMet aktywowany termicznie. 

Ponadto zastosowanie naszych katalizatorów w formulacji pozwala na włączenie różnych wypełniaczy, w tym włókna szklanego, włókna węglowego, grafitu, ceramiki i mineralnych środków zmniejszających palność. W rezultacie można uzyskać materiały kompozytowe o wielu pożądanych właściwościach, w tym zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, podwyższonej przewodności cieplnej oraz zwiększonej odporności elektrycznej i/lub ogniowej. 

Link do publikacji: https://www.osti.gov/biblio/2005876