Aktualności

Powrót
13/10/2022

Apeiron Synthesis sponsorem nagrody!

Napisanie pracy magisterskiej i egzamin dyplomowy, to ostatnie kroki niezbędne do ukończenia studiów i otrzymania tytułu zawodowego. Dla wielu studentów chemii jest to pierwsza okazja do samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia eksperymentu. Nierzadko jest to wstęp do kariery naukowej.

Stworzenie pracy o charakterze badawczym wymaga od studentów dużego zaangażowania i poświęcenia. Autorzy muszą wykazać się specjalistyczną wiedzą z danej dziedziny, umiejętnością znalezienia odpowiedniej literatury oraz zdolnością rozwiązywania danego problemu badawczego. Jest to okazja do zaprezentowania biegłości w korzystaniu z konkretnych metod analitycznych i zdolności do interpretowania oraz opracowania uzyskanych wyników.


Chcemy nagrodzić i wyróżnić pracę młodej naukowczyni, młodego naukowca oraz zachęcić do rozwijania zainteresowania nauką.

Serdecznie zapraszamy tegorocznych absolwentów do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą badawczą pracę magisterską.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, których praca magisterska została ukończona w roku 2021/2022 na Uczelni Wyższej z siedzibą główną we Wrocławiu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2022r.

Komisja powołana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne oceniać będzie warstwę merytoryczną, innowacyjność a także estetykę pracy dyplomowej.

Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego  PTChem konkurs

 

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!