Kalendarium

przesuń w prawo
przesuń w lewo
 • Katalizatory metatezy pierwszej generacji

  1995

  Katalizatory metatezy pierwszej generacji

  R. H. Grubbs, P. Schwab i S.T. Nguyen składają wniosek o udzielenie patentu na rutenowe katalizatory metatezy pierwszej generacji, które wkrótce zostają skomercjalizowane.

 • Katalizatory metatezy drugiej generacji

  1998

  Katalizatory metatezy drugiej generacji

  W.A. Hermann, W. Schattenmann i T. Weskamp składają wniosek o udzielenie patentu na rutenowe katalizatory metatezy zawierające ligandy NHC (N-heterocyclic carbene). Katalizatory drugiej generacji wykazują zwiększoną aktywnośći i stabilność, co znacznie zwiększa możliwości ich zastosowania  w procesach przemysłowych.

 • Nagroda Nobla za metatezę

  2005

  Nagroda Nobla za metatezę

  R.R. Schrock, Y. Chauvin i R.H. Grubbs otrzymują nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za rozwój metatezy w syntezie organicznej.

  „Dzięki katalitycznej metatezie, ściężki syntezy są krótsze, dają więcej pożądanego produktu oraz mniej produktów ubocznych. To prowadzi do czystszej i bardziej przyjaznej środowisku produkcji.” – Nagroda Nobla w dziedzinie chemii 2005, komunikat prasowy. 
  AP Photo/Fernando Vergara, File.

   

 • Walidacja przemysłowa

  2005

  Walidacja przemysłowa

  Boehringer Ingelheim ogłasza pierwszą wielkoskalową syntezę zweryfikowanego klinicznie inhibitora wirusa zapalenia wątroby typu C (Ciluprevir) przy użyciu metatezy. Nowa technologia okazuje się być doskonałym narzędziem do syntezy skomplikowanej substancji czynnej.

 • Założenie firmy Apeiron Synthesis

  2009

  Założenie firmy Apeiron Synthesis

  Zespół prof. Greli pracujący nad rozwojem technologii metatezy, zauważa rosnące zapotrzebowanie przemysłu na katalizatory metatezy olefin, przejawiające się w liczbie realizowanych projektów komercyjnych. Grupa naukowców postanawia wykorzystać doświadczenie zdobyte na gruncie akademickim i zakłada firmę Apeiron Synthesis.

 • Pierwsze zgłoszenie patentowe

  2012

  Pierwsze zgłoszenie patentowe

  Kreatywność oraz badawcza ciekawość cechująca zespół Apeiron Synthesis owocuje opracowaniem nowych katalizatorów znajdujących zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym (GreenCat, AquaMet, StickyCat) i polimerowym (LatMet). Produkty te ze względu na swoje unikalne właściwości zaczynają być szeroko stosowane w działach B+R.

 • Poszerzenie oferty o usługi badawcze

  2013

  Poszerzenie oferty o usługi badawcze

  Pracownicy działu B+R pomagają klientom przemysłowym w realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych z wykorzystaniem katalizatorów metatezy. Wsparcie techniczne oferowane klientom pozwala przyspieszyć ocenę potencjału projektu i zwiększa szanse na jego wdrożenie.

 • Założenie oddziału w USA

  2014

  Założenie oddziału w USA

  Rosnąca liczba klientów na rynku amerykańskim skłania kierownictwo firmy do założenia oddziału w Cambridge, MA. Obecność reprezentanta firmy w USA pozwala na bezpośredni kontakt i lepsze poznanie potrzeb klientów.

 • Nowe katalizatory z grupy CAAC

  2015

  Nowe katalizatory z grupy CAAC

  Chęć ciągłego doskonalenia produktów oraz analiza potrzeb klientów, prowadzi do opracowania przez zespół badawczy nowej klasy katalizatorów z ligandami CAAC (cyclic alkyl amino carbene): UltraCat, UltraNitroCat, UltraLatMet. Zastosowanie tych katalizatorów pozwala na znaczne obniżenie kosztów procesów metatezy.

 • Uruchomienie instalacji produkcyjnej

  2016

  Uruchomienie instalacji produkcyjnej

  Stworzenie zaplecza produkcyjnego stanowi istotny etap w rozwoju firmy. Poprzez zwiększenie skali procesu produkcji katalizatorów możemy oferować nasze produkty w ilościach przemysłowych.

 • Pierwsze wdrożenie przemysłowe

  2017

  Pierwsze wdrożenie przemysłowe

  Skuteczna współpraca zespołu badawczego z firmą farmaceutyczną prowadzi do wyselekcjonowania najbardziej efektywnego katalizatora do produkcji leku. Realizowane są pierwsze dostawy katalizatora do procesu przemysłowego.

 • Rozwój technologii zaawansowanych materiałów

  2019

  Rozwój technologii zaawansowanych materiałów

  Naukowcom z zespołu B+R udaje się opracować nowe katalizatory oraz dodatki pozwalające na otrzymanie polimerów o unikalnych właściwościach. Spełnienie rygorystycznych wymagań klientów pozwala na pierwsze wdrożenie przemysłowe w sektorze polimerów. 

 • Katalizatory dla zielonej chemii

  2020

  Katalizatory dla zielonej chemii

  Portfolio produktów zostaje rozbudowane o katalizatory nowej generacji typu CAAC (cyclic alkyl amino carbene) przeznaczone do reakcji etenolizy. Właściwości tej grupy katalizatorów pozwalają na otrzymywanie wysokowartościowych związków chemicznych z odnawialnych surowców.