Kontakt

Skorzystaj z formularza kontaktowego i napisz do nas.

Napisz do nas

Administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym formularzu jest Apeiron Synthesis S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-427) przy ul. Duńskiej 9 (dalej również „Spółka”). Dane są przetwarzane w celach korespondencyjnych, nawiązania lub utrzymania stosunków gospodarczych, w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji na zadane pytanie, a także przedstawienia oferty marketingowej, o ile została złożona taka prośba. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Spółka realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu – chyba, że w stosunku do danych istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności można kierować na adres rmqtheodo@apeiron-synthesis.com. Więcej informacji jest dostępnych w Polityce Prywatności.

Kontakt

Zobacz na mapie

Apeiron Synthesis S.A.
ul. Duńska 9
54-427 Wrocław
Polska

Agnieszka Roszyk

Sprzedaż i wsparcie techniczne

Europa

(+48) 71 798 56 23
Zobacz na mapie

Apeiron Synthesis Inc.
CIC Cambridge
1 Broadway, Cambridge, MA 02142,
Stany Zjednoczone

Grażyna Szymańska, PhD

Global Business Development

Ameryka Północna

(+1) 781 608 5859