Aktualności

Powrót
16/04/2020

Jedyny na rynku heterogeniczny katalizator Apeiron – FixCat osadzony na SBA-15 zastosowany w metatetycznej syntezie inhibitorów wirusa grypy typu A

 

Ciekawe zastosowanie katalizatora Apeiron – FixCat zostało opisane przez Bizzarri i in. w nowym artykule opublikowanym w „Catalysts”. W publikacji zatytułowanej „Synthesis of Stilbene and Chalcone Inhibitors of Influenza A Virus by SBA-15 Supported Hoveyda-Grubbs Metathesis” wykazano, że FixCat/SBA-15 jest wydajnym heterogenicznym katalizatorem do syntezy pochodnych stilbenu i chalkonu, wykazujących aktywność biologiczną w stosunku do wirusa grypy typu A, z zastosowaniem różnych typów reakcji metatezy olefin.

Badania przedstawione przez autorów dowodzą, że pomimo immobilizacji FixCat na nośniku stałym,  aktywność i selektywność katalizatora utrzymywała się na poziomie porównywalnym do jego homogenicznego odpowiednika we wszystkich przeprowadzonych reakcjach metatezy. Heterogenizowany katalizator okazał się być stabilny, zachowując swoją reaktywność podczas serii, w których został ponownie użyty, a także utrzymując zadowalający stopień konwersji i wydajność reakcji.

Warto zauważyć, że aktywność przeciwwirusowa wykazywana przez otrzymane związki cechowała się znaczącymi wartościami IC50 i dotyczyła głównie wczesnego etapu cyklu życiowego wirusa, jak transkrypcja czy odpłaszczenie wirusa.

Uzyskane za pomocą reakcji metatezy pochodne stilbenu i chalkonu mogłyby stanowić alternatywę dla obecnie dostępnych leków skierowanych przeciwko wirusowi grypy
typu A.

Pełna wersja tego artykułu jest dostępna online tutaj.